Wednesday, August 13, 2008

News Scan 13.08.2008

ಡಿಸ್ಕೋ/ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅನಾಚಾರ ಸಲ್ಲದು...
(ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಹಿರಿಯರ ಮಾತು- ಕನ್ನಡಪ್ರಭದಲ್ಲಿ)
ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ದ ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ!

No comments: