Thursday, January 8, 2009

ವಾರದ ಪತ್ರ...ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ? ಸ್ವೇಚ್ಚೆ ?

ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪತ್ರ...ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಚಕರದ್ದು...ಚಿತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಈ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿದವರಿಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಎಂದು ಏಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ?
ಅಥವಾ "ಪತ್ರಕರ್ತ" ಎಂಬ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತವರು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಗೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕಿಲ್ಲವೇ?

No comments: