Monday, June 29, 2009

25.06.2009

ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಮ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ : ಅತಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ...
ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
(ಚಿತ್ರ ಕೃಪೆ: ಜನಾರ್ದನ ಕೊಡ ವೂರ್ )

No comments: