Tuesday, April 28, 2009

ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ...ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎಸೆತ, ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ!
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪುಕ್ಕಟೆ ಪ್ರಚಾರದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂ ಗಳದ್ದೇ ಸುದ್ದಿ...ಈ ಪಿಡುಗು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ...ನಮ್ಮ ಪೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ...

ಅಂದ ಹಾಗೆ, ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವುದು ಶೂ ಬಾಂಬ್!

No comments: